Monthly Archives: Sierpień 2014

Dla kogo jest przeznaczona terapia SI

Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach”

Arystoteles (384-322 p.n.e.)

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami w funkcjonowaniu w życiu codziennym, problemami szkolnymi, emocjonalnymi, niedostosowanych społecznie, niezgrabnych ruchowo i z opóźnionym rozwojem mowy. Jest to również terapia  dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, dla dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną i z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Terapia SI jest formą naukowej zabawy, w której dziecko kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Stymulacja zmysłów, naprzemienność ruchów powoduje poprawę funkcjonowania połączeń nerwowych w mózgu, zachowań w sferze motorycznej i emocjonalnej, poprawa funkcji językowych, zdolności poznawczych, efektywności w uczeniu

Są to zajęcia, w których dziecko bawiąc się, uczy jednocześnie. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. A umiejętności te pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Rozpoczęcie terapii SI poprzedzone jest dokładną diagnozą dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostaje stworzona diagnoza oraz indywidualny plan terapii.

Integracja sensoryczna

Zajęcia prowadzi certyfikowany terapeuta SI, mgr fizjoterapii
Diagnoza: 3 spotkania po 50 minut – 270,00 zł
Zajęcia indywidualne (abonament): 2x tygodniowo 50 minut – 80,00zł za zajęcia
Gratis zajęcia grupowe (maksymalnie 5 osób) raz w tygodniu 50 minut.
Zapisy rozpoczynamy 15. września 2014 r