Monthly Archives: Październik 2014

Wczesne wspomaganie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zdrowe Dziecko”

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Bezpłatne zajęcia raz w tygodniu dla dzieci posiadających opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej

W ramach wczesnego wspomagania oferujemy:
- integrację sensoryczną
- zajęcia z logopedą
- zajęcia z pedagogiem
- terapię ręki