Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się 

zajęcia wyrównawcze

Zajęcia będzie prowadził doświadczony psycholog. Podczas autorskich zajęć będą łączone różne metody pracy: m.in. terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, sensomotoryczna terapia widzenia (STW) czy terapia ręki.
Dzieci z trudnościami w uczeniu się mają trudności na wielu płaszczyznach. Te zajęcia to nie będą korepetycje. Na tych zajęciach dzieci będą mogły rozwijać swoje kompetencje, a rodzice dostaną wskazówki do domu jak pracować z dzieckiem.

Już dziś możesz zadzwonić i zapytać o zajęcia.