RODO

Klinika Pediatryczna Zdrowe Dziecko stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Posiadamy aktualny certyfikat RODO.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Pacjent otrzymuje podczas wizyty kartę informacyjną dotyczącą aktualnego schorzenia.

Na życzenie rodziców udostępniana jest dokumentacja medyczna dziecka w formie papierowej (wydruk): odbiór wyłącznie osobisty.

Nie udzielamy informacji telefonicznych dotyczących przebiegu leczenia pacjentów.

Regulamin RODO dostępny jest w Klinice do wglądu ogólnego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Radca Prawny Jan Jałosiński